Aanbod

platform
We ontwerpen op dit moment een platform dat directies kan ondersteunen bij het garanderen van kwalitatief onderwijs in hun school. Dit zal verlopen via een tool die functioneringsgesprekken en blijvende professionalisering combineert. Onderwijskwaliteit is een van de speerpunten van het beleid, gezien België achterop hinkt op vlak van professionalisering. Elk initiatief die dit degelijk ondersteunt, zou ondersteund moeten worden. We hopen dus op enkele projectsubsidies en investeerders met het hart op de juiste plaats, bij hun kinderen en ieders toekomst.
eigen studiedagen
Later vind je hier de data van ons eigen aanbod. Dit zullen events zijn waar we aanwezig zijn, eigen events waar we het platform demonstreren en (ook online) opleidingen voor wie het implementeert.
traject
We begeleiden je school graag in een innovatief ict-traject. Uit onderzoek blijkt dat het rendement van workshops niet altijd zo hoog is. Bij trajectbegeleiding kunnen we echter meer rekening houden met de belangrijkste factoren die dit rendement sterk verhogen: een sterke focus op de inhoud en didactiek, waar mogelijk door onderzoek ondersteund. Door een evenwicht te zoeken tussen aanbod en vraag garanderen we voldoende eigenaarschap, participatie en dit alles in de omgeving waar je het beste leert, jouw werkomgeving.

wie

We zijn twee leerkrachten met samen bijna 35 jaar leservaring (en een heel lerend netwerk achter ons), maar nog steeds met onze voeten stevig op de werkvloer. We voelen beiden aan dat opleidingen ict-integratie en innovatief lesgeven anders kunnen, beter afgestemd op wat leerkrachten en leerlingen écht nodig hebben. Heb je interesse in interactieve nascholingssessies op jouw school over differentiatie, ict-integratie, evaluatie... neem dan zeker een kijkje op onze websites. We leggen elk onze eigen accenten, zijn dus complementair en beiden inzetbaar voor je studiedag. Contacteer ons hiervoor via erik@edushift.be of carl@edushift.be
Carl Boel

www.carlboel.be

ict-integratie - lerarenopleiding

Erik Devlies

www.erikdevlies.be

ict-integratie - differentiatie

33 jaren ervaring als leerkracht
3250 leerkrachten geïnspireerd
213 workshops gegeven